fbpx
Let Our Experience Move You

תנאים והתניות

עודכן לאחרונה: 08 בנובמבר 2020

אנא קרא תנאים והתניות אלה בעיון לפני השימוש בשירות שלנו.

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות ההתחלתית היא אות רישית יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות, בין אם הן מופיעות בסינגולרי או ברבים.

הגדרות

לצורך תנאים והתניות אלה:

  • שותף פירושו ישות השולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם צד, כאשר “שליטה” פירושה בעלות על 50% או יותר מהמניות, ריבית הון עצמי או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות ניהולית אחרת.
  • המדינה מתייחסת ל: גאורגיה
  • החברה (המכונה “החברה”, “אנחנו”, “אנחנו” או “שלנו” בהסכם זה) מתייחסת Dazhomes.com.
  • התקן פירושו כל התקן שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.
  • השירות מתייחס לאתר.
  • תנאים והתניות (המכונים גם “תנאים”) פירושם תנאים והתניות אלה המהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בנוגע לשימוש בשירות. הסכם תנאים והתניות זה נוצר בעזרת מחולל התנאים וההגבלות.
  • שירות מדיה חברתית של צד שלישי פירושו כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי שעשויים להיות מוצגים, כלולים או זמינים על ידי השירות.
  • אתר האינטרנט מתייחס Dazhomes.com, נגיש Https://dazhomes.com
  • אתה מתכוון לאדם שניגש לשירות או משתמש בו, או לחברה, או לישות משפטית אחרת בשמו אדם זה ניגש לשירות או משתמש בו, לפי העניין.

אישור

אלה הם התנאים וההתניות המסדירים את השימוש בשירות זה ואת ההסכם הפועל בינך לבין החברה. תנאים והתניות אלה קובעים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בקבלתך ובתנאי השימוש שלך בתנאים והתניות אלה. תנאים והתניות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהתניות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה, אינך רשאי לגשת לשירות.

אתה מייצג שאתה מעל גיל 18. החברה אינה מתירה לאנשים מתחת לגיל 18 להשתמש בשירות.

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים גם בקבלתך ובציותך למדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירות שלנו.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות החברה או בשליטתה.

לחברה אין כל שליטה, והיא אינה נושאת באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לנוהגים של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהו. כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שייגרם או ייגרם לכאורה כתוצאה או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים אלה הזמינים באתרי אינטרנט או שירותים אלה או באמצעותם.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי האינטרנט או השירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו רשאים לסיים או להשעות את גישתך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, ללא הגבלה, אם תפר תנאים והתניות אלה.

עם סיום השירות, זכותך להשתמש בשירות תופסק לאלתר.

הגבלת חבות

על אף הנזקים שעלולים להיגרם לך, כל חבות החברה וכל אחד מספקיה על פי הוראה כלשהי מתנאים אלה והתרופה הבלעדית שלך לכל האמור לעיל תוגבל לסכום ששולם בפועל על ידיך באמצעות השירות או 100 דולר אם לא רכשת דבר באמצעות השירות.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה או ספקיה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כלשהו (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, בגין הפרעה עסקית, בגין פגיעה גופנית, אובדן פרטיות הנובע או בכל דרך הקשורה לשימוש או לחוסר יכולת להשתמש בשירות, בתוכנת צד שלישי ו/או בחומרה של צד שלישי המשמשת בשירות, או בכל דרך אחרת בקשר להוראה כלשהי של תנאים אלה), גם אם החברה או כל ספק כלשהו הודיעו על האפשרות לנזקים כאלה וגם אם התרופה נכשלת.

מדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, כלומר ייתכן שחלק מהמגבלות לעיל לא יחולו. במדינות אלה, אחריותו של כל צד תוגבל במידה הרבה ביותר המותרת על פי חוק.

כתב ויתור “כפי שהוא” ו”כפי שהוא זמין”

השירות ניתן לך “כמות שהוא” ו”כזמין” ועם כל הפגמים והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה, מטעמה ובשם החברות המסונפות אליה ועל מעניקי הרישיונות ונותני השירותים שלה, מתנערת במפורש מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס לשירות, לרבות כל האחריות המשתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרה ואחריות שעשויה להתעורר מתוך עיסוק, מהלך ביצועים, שימוש או פרקטיקה מסחרית. ללא הגבלה על האמור לעיל, החברה אינה מעניקה כל אחריות או התחייבות, ואינה מצהירה מכל סוג שהוא שהשירות יעמוד בדרישותיך, ישיג תוצאות מכוונות כלשהן, יהיה תואם או יעבוד עם כל תוכנה, יישומים, מערכות או שירותים אחרים, יפעל ללא הפרעה, יעמוד בתקני ביצועים או אמינות כלשהם או יהיה ללא שגיאות או שגיאות או שכל שגיאה או פגמים יכולים או יתוקנו.

מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה ואף אחד מספקי החברה אינם מצהירים או מתחייבים מכל סוג שהוא, מפורשים או משתמעים: (ט) באשר לפעולה או לזמינות של השירות, או למידע, לתוכן ולחומרים או למוצרים הכלולים בו; (ii) שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות; (iii) לגבי הדיוק, המהימנות או המטבע של כל מידע או תוכן המסופקים באמצעות השירות; או (4) שהשירות, השרתים שלו, התוכן או הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו מהחברה או מטעמה נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או מגבלות על הזכויות הסטטוטוריות החלות על הצרכן, ולכן ייתכן שחלק מההחרגות והמגבלות לעיל או כולן לא יחולו עליך. אולם במקרה כזה ההחרגות והמגבלות המפורטות בסעיף זה יחולו במידה הרבה ביותר הניתנת לאכיפה על פי החוק החל.

משפט שלטוני

חוקי המדינה, למעט כללי ניגודי החוק שלה, יחולו על תנאים אלה ועל השימוש שלך בשירות. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב מחלוקות

אם יש לך דאגה או מחלוקת לגבי השירות, אתה מסכים תחילה לנסות לפתור את המחלוקת באופן לא רשמי על ידי פנייה לחברה.

עבור משתמשי האיחוד האירופי

אם אתה צרכן של האיחוד האירופי, אתה תיהנה מכל הוראות חובה של החוק של המדינה שבה אתה תושב.

תאימות משפטית של ארצות הברית

אתה מייצג ומצדיק את זה (i) אינך ממוקם במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארצות הברית, או שהוגדר על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה “תומכת טרור”, וכן (ii) אינך מופיע באף רשימה של מפלגות אסורות או מוגבלות של ממשלת ארצות הברית.

יכולת ניתוק ווויתור

יכולת ניתוק

אם הוראה כלשהי מתנאים אלה תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה או כבלתי תקפה, הוראה זו תשתנה ותפורש כדי להשיג את מטרותיה של הוראה זו ככל האפשר על פי החוק החל ושאר ההוראות ימשיכו במלוא עוצמתן ובהשפעתן.

כתב ויתור

למעט כמפורט בזאת, אי מימוש זכות או דרישה לביצוע חובה לפי תנאים אלה לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות זו או לדרוש ביצועים אלה בכל עת לאחר מכן ולא יהיה ויתור על הפרה מהווה ויתור על כל הפרה עתידית.

פרשנות תרגום

ייתכן שתנאי שימוש אלה תורגמו אם הפכנו אותם לזמינים עבורך בשירות שלנו. אתה מסכים שהטקסט המקורי באנגלית יגבר במקרה של מחלוקת.

שינויים בתנאים והתניות אלה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא חומר אנו נעשה מאמצים סבירים לספק התראה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מה שמהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך הגישה לשירות שלנו או השימוש בו לאחר שתיקונים אלה נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, בשלמותם או בחלקם, אנא הפסק להשתמש באתר השירות.

צרו קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים והתניות אלה, תוכל לפנות אלינו:

  • בדוא”ל: sales@dazhomes.com

Compare listings

Compare